EEG Biofeedback

Jest to metoda neuroterapii, która za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwala w sposób świadomy kontrolować i wpływać na stan psychofizjologiczny organizmu.

Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na pracę własnego mózgu. Samoświadomość czynności życiowych pozwala na lepsze ich kontrolowanie, tak abyśmy wykorzystywali nasze możliwości w coraz większym stopniu.

TRENING:

Trening EEG Biofeedback jest nowoczesną i bezpieczną metodą wspierającą podczas intensywnej nauki lub pracy.

 • zwiększa możliwości intelektualne i usprawnia procesy poznawcze
 • poprawia efektywność pracy i uczenia się
 • wspomagającą leczenie zaburzeń emocjonalnych i chorób psychosomatycznych
 • ułatwia uzyskanie równowagi psychicznej i wyciszenia
 • poprawia samopoczucie i samoocenę
 • zwiększa odporność na stres
 • poprawia wydolność systemu immunologicznego
 • ułatwia regenerację sił
 • wpływa pozytywnie na ogólne funkcjonowanie człowieka m.in. dzięki zwiększeniu plastyczności mózgu i spowolnieniu procesów biologicznego starzenia się

ZASTOSOWANIE TERAPII EEG BIOFEEDBACK:

 • dla osób zdrowych:
 • wszystkim uczącym się, zdającym egzaminy, chcącym zwiększyć efektywność
  uczenia się (studenci, maturzyści, gimnazjaliści);
 • osobom narażonym na stres, pracującym pod presją czasu, przeciążonych pracą;
 • osobom występującym publicznie, aktorom, artystom;
 • w celu skrócenia czasu reakcji tym, którzy tego potrzebują m.in. sportowcy, piloci, kierowcy;
 • cierpiącym na bezsenność;
 •  jako kuracja wspomagająca uwolnienie od uzależnień: od alkoholu, jedzenia, leków, narkotyków, itp.
 • dzieci i dorosłych z dysfunkcjami w pracy mózgu w postaci np.:
 • nadpobudliwości psychoruchowej /ADHD, ADD/
 • dysleksji, dysgrafii, dyskalkulii
 • zaburzeń uwagi i pamięci
 • stanów nerwicowych
 • zaburzeń psychosomatycznych
 • niskiej odporności na stres
 • depresji
 • zaburzeń snu
 • problemów logopedycznych
 • obniżonej odporności immunologicznej
 • tików
 • zespołu Tourette`a
 • padaczka
 • autyzmu, zespołu Aspergera itd.

O SESJI TRENINGOWEJ

Czas trwania terapii zależy od złożoności problemu i wieku pacjenta. Terapia krótkoterminowa obejmuje zwykle 10-20 sesji, możemy wtedy zaobserwować zmiany w zachowaniu np. poprawę uwagi, zmniejszenie impulsywności.

W bardziej złożonych problemach np. ADHD będzie to ok.40-60sesji. Inne schorzenia wymagają jeszcze dłuższego czasu terapii. Trening wraz z przygotowaniem trwa od 30 do 60 min.

Zaleca się 2-3 treningi w tygodniu lub przynajmniej 1 raz na tydzień.