Fizjoterapia jest to szereg działań mających na celu zwiększyć sprawność ruchową, oraz zmniejszyć ból pacjenta.

Fizjoterapie prowadzi się w różnych rodzajach schorzeniach:

  • neurologiczne,
  • ortopedyczne,
  • kardiologiczne,
  • pediatryczne.

Zakres usług:

·         kompleksowa rehabilitacja domowa - prowadzone przez fizjoterapeutę polega na usprawnianiu osób z dysfunkcją narządu ruchu. Wykonuje się zestaw ćwiczeń, których głównym celem jest zachowanie bądź też zwiększenie zakresu ruchomości jak i masy mięśniowej. W rehabilitacji ruchowej ważna jest także autoterapia- są to ćwiczenia zadawane do domu, które wykluczają nabyte złe nawyki.

·         kinezyterapia - to leczenie ruchem czyli gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Stosowanie metod kinezyterapii umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwia wystąpienie procesów kompensacji, zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych lub przywraca już utracone, przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno-mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania.

·         elektroterapia (elektrostymulacja, prądy tens) - zajmująca się leczeniem objawowym schorzeń m.in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów leczniczych, w którym wykorzystuje się do leczenia prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości.

·         biofeedback - to rodzaj terapii, dzięki której pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej. Uczy panowania nad własnymi reakcjami, pomaga odpowiednio relaksować się, a tym samym radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach.